فرم عضویت انجمن امامت

 

✍🏻 ثبت نام از طریق:
1️⃣ مراجعه حضوری به آدرس دبیرخانه
2️⃣ یا تکمیل فرم و مدارک در سایت
3️⃣ یا ارسال به آیدیِ ایتای انجمن

👈🏻 مدارک عضویت:
📑 مدرک دال بر حوزوی بودن
📑 مدرک سطح ۳ یا سطح ۴ (در اعضای پیوسته) / سطح ۲ یا کارشناسی(در اعضای وابسته)
📑 مدرک دال بر تخصص در دانش امامت
📑 مدارک هویتی (عکس، شناسنامه و کارت ملی)
📑 تکمیل فرم عضویت

👈🏻 مهلت ارسال مدارک: ۳۰ دی ماه 👉🏻

 

مهلت ثبت نام اولیه به پایان رسیده است. لطفا برای ارتباط بیشتر به آیدی @Imamate_Association در ایتا پیام دهید